Senin, 20 Maret 2023

Alamat kantor redaksi HMS Batam:

Tembesi Point Blok B No. 2
Batu Aji, Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau
Telepon: (0778) 3850 667
Email: surat@hmstimes.com